پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

درباره شهردار

 

آشنایی با مهندس حسینی شهردار معرفی شده مهدیشهر:

مهندس سیدمحمدجعفر حسینی درسال 1346 در شهرستان قائم شهر متولد شده اند.

ایشان کارمند رسمی شهرداری قائم شهر بوده که سوابقی همچون شهردار بندرگز- شهردار قائم شهر را در کارنامه حرفه ای و شغلی خود دارند.

تحصیلات دانشگاهی :

                                      * دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کار

                                      * کـارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

                                      * کارشـناسی عمـران


تصویر شهردار

 

 


فهرست اصلی سایت

    5.5.8.0
    گروه دورانV5.5.8.0