• تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ 
نشست سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی با هیئت امنای آرامستان فردوس مهدی شهر
نشست سرپرست محترم شهرداری و اعضای شورای اسلامی با هیئت امنای آرامستان فردوس مهدی شهر و هم اندیشی درمورد مسائل آرامستان
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0