• تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ 
مدیر شبكه بهداشت و درمان شهرستان مهدیشهر از شهردار جناب آقای حسینی تقدیر و تشكر كردند
دکتر محمدرضا منتظری از شهردار محترم جناب آقای حسینی که در شرایط سخت کرونا ؛ اهمیت موضوع حفظ و ارتقاء سلامت و نشاط جامعه شهری که از مهم ترین اهداف نظام سلامت نیز می باشد ، را از خاطر نبرده و با درایت و مدیریت بهینه منابع اقتصادی شهرداری اقدام به ساخت پروژه های سلامت محوری همچون پارک بانوان -جاده سلامت و کوچه باغ زیارت را داشته اند و از اهتمام مجموعه معاونت عمرانی شهرداری تشکر و قدردانی خود را ابراز نمودند.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0