• تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ 
📌شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر مهدیشهر با جناب آقای دكتر غلامعلی معاون فرهنگی اجتماعی سازمان شهرداریها و دهیاری های كشور دیدار كردند.
📌شهردار و اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر مهديشهر با جناب آقاي دكتر غلامعلي معاون فرهنگي اجتماعي سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور ديدار کردند. 🌐روابط عمومی شهرداري و شورای اسلامی شهر مهديشهر
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0