• تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ 
شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر مهدیشهر با مدیركل حقوقی سازمان ملی زمین و مسكن جناب آقای دكتر نظرخانی دیدار كردند
📌 شهردار و اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر مهديشهر با مدیرکل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن جناب آقای دکتر نظرخانی دیدار کردند در این دیدار مشکلات اسناد مالکیت تعدادی از اراضی و پروژه‌های شهرداری مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت 🌐روابط عمومی شهرداري و شورای اسلامی شهر مهديشهر
📌 شهردار و اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر مهديشهر با مدیرکل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن جناب آقای دکتر نظرخانی دیدار کردند در این دیدار مشکلات اسناد مالکیت تعدادی از اراضی و پروژه‌های شهرداری مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت 🌐روابط عمومی شهرداري و شورای اسلامی شهر مهديشهر
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0