سه‌شنبه, 23 مهر 1398

رو عنوان : مهدیشهر آماده میزبانی از جشنواره ای در سطح ملی میشود؛
عنوان : اولین جشنواره ملی ایل سنگسری
زير عنوان : 15 تا 17 آبان ماه 1398
کد خبر : ۱۹۰۷
تاريخ :
 ۷۷۷/۰۴/۲۰ 
ساعت : ۱۰:۹:۳۷

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 
.: شهرداری مهدی شهر :.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0